Zinvolle zelfsturing

Zelfsturing en Buurtzorg zijn synoniem. Buurtzorg neemt een groot deel van TSN over. Interessant hoe een organisatie die helemaal volgens de principes van zelfsturing de gevestigde orde hulp biedt. En tegelijkertijd de opdrachtgevers erop wijst dat er wel fatsoenlijke tarieven moeten worden betaald. ‘Voor niets gaat alleen de zon op’ en zelfs dat is niet helemaal waar. Ongeveer 33% van de medewerkers van TSN heeft een ander dak gevonden was gisteren in het FD te lezen. Zelfsturing is een hele krachtig organisatievorm. Het helpt om vele malen meer wendbaar te zijn en te kunnen reageren op wat er in de buitenwereld gebeurt. Medewerkers worden veel meer uitgedaagd om het beste van hen te laten zien. Kosten gaan omlaag, kwaliteit omhoog. De voorbeelden zijn talrijk en niet alleen uit de zorg. Reinventing Organizations (Frederic Laloux) beschrijft zeer goed uitgewerkte voorbeelden. Ben zelf ook met een aantal opdrachtgevers bezig om zelfsturing te herintroduceren. Meeste organisaties zijn ooit zo begonnen. Een idee, bevlogenheid en ze gingen ervoor. En opeens was het een grote club met managers en functiebeschrijvingen. Zelfsturing gaat veel verder dan het middelmanagement eruit, regels weg, en  leuk met elkaar bezig zijn. Je moet als leider echt heel anders gaan sturen. Op verantwoordelijkheid en vertrouwen. De ‘sociale’ systemen die je bouwt moeten ‘alles’ in zich hebben. Je wilt namelijk dat ze volledig geïntegreerd zijn in het veld van belanghebbenden en dus ‘alles’ ervaren. Alleen dan kan er niets afgeschoven worden en de groep heeft dan geen andere opties dan te doen wat nodig is én effect heeft. Zelf evaluatie is ook zo’n kern element.  Dat betekent niet vriendjes opzoeken maar er voor zorgen dat ook echt gezegd wordt wat gezegd moet worden. Deze transities zijn nog niet zo simpel. Op papier wel natuurlijk. Maar in de praktijk moet je heel wat overwinnen. Het helpt om de nieuwe wereld heel visueel te maken, om er stap voor stap doorheen te wandelen. Experimenten met kleine veranderingen. Proto-typen pur sang. En tijd maken. Wanneer het kernteam niet werkelijk aanwezig is blijven kernteams hangen in intenties en blijft de weerstand onderhuids hangen. Een sluimerende veenbrand.  De top wordt uitgedaagd anders naar mensen, processen en verantwoordelijkheden te gaan kijken. Dat raakt echt diep in de kern. Zinvol werken dus.