Team performance: wie heeft het probleem?

Team performance. In de afgelopen 10 dagen heb ik twee maal gesprekken gevoerd over team performance. In beide gevallen was het niet duidelijk wie het probleem heeft.

Géén ‘burning platform’ en al helemaal geen verlangen naar iets nieuws. Het gaat toch goed?!

Er waren genoeg signalen dat het op de langere termijn gaat wringen. Innovatie, opvolging, het ontwikkelen van nieuwe markten werden genoemd. Het leek op de discussie met een 28-jarige over zijn pensioen.

Wat te doen? Toch maar weer ‘zang en dans’?  De zoveelste ‘teamdag’ met kleuren? Wat blijft daar van hangen? Weinig, want het gaat toch goed? Ik begin er in elk geval niet aan. Wat zijn de opties dan wel?

Durf
Ik kies de insteek leiderschap en daarbinnen de component durf.  De durf om zaken bespreekbaar te maken, de durf om te luisteren. De durf om de consequenties van je eigen handelen te onder ogen te zien.
Door consequent en consistent ‘nieuw gedrag’ te stimuleren en ‘oud gedrag’ te ontmoedigen. Hoeveel durf laten leiders zien? Hoe zit dat bij jou?

Beperkende gedachten
Wat maakt dat iemand niet in beweging komt? Waarom houdt zij de handrem stevig aangetrokken? Bewustwording van de beperkende gedachten die onbeweeglijkheid in standhouden, is de sleutel voor persoonlijke transformatie.

Onderzoek het en dan kan je verder komen. Transactionele analyse biedt een uitstekend kader om snel tot de kern door te dringen én persoonlijke veranderingen in gang te zetten. Keertje over doorpraten?

Laat maar waaien?   
Dat is geen optie. Immers, je bent je bewust dat het ‘ondanks alles‘ niet goed gaat. Je bent nooit de enige in een team met die gedachte.

Ga het gesprek maar aan en mobiliseer de teamleden. Wie vindt het ook? En wat willen zij eraan doen? Er is gegarandeerd een coalitie te vinden die jouw visie deelt. Een keertje vrijblijvend de opties verkennen? 

Grote bewegingen beginnen altijd met 2 tot 3 personen die aan de slag gaan. Zijn we toch weer terug bij durf! Wat let je?

Maarten Putz