Incrementis is een internationaal georiënteerd bureau op het gebied van Zinvolle Leiderschapsontwikkeling. Zinvol in de zin van pragmatisch en doelgericht bezig gaan met wat echt zoden aan de dijk zet. En ook Zinvol in de ‘zin’ van betekenisvol. Waarde toevoegen aan jezelf, jouw omgeving en de wereld waarin je leeft. Mijn benadering is o.a. gebaseerd op systeemdenken, co-creatie en een ‘stap-voor-stap’ aanpak. Ik heb vier activiteiten: