Deze week onboarden in irtuele teams. Hoe ‘land’ je in zo’n team  als je de hoofdrolspelers misschien alleen tijdens de selectie hebt gezien? Een van mijn cliënten bracht deze casus in. Zij werkt in zo’n wereldwijd virtueel team waarvan de leden nauwelijks fysiek bijeenkomen. Hoe kan je dan goed onboarden? Leader OnBoarding – mijn strategische partner – leverde een waslijst aan ‘best practices’ uit de VS op.  Een lijst die ook ontnuchterend voorspelbaar was. Ik pak er een paar uit.

Onboarden in virtuele teams

Haal het nieuwe teamlid zo snel mogelijk naar het centrum van de macht (?!). Dat vraagt aan de kant van de nieuwe leider flinke voorbereiding omdat je dan in een paar dagen in een paar gesprekken heel veel doelstellingen moet realiseren. Verwachtingen managen, dynamiek van de board lezen, ze moeten van je gaan houden, force field verder inkleuren, hulplijnen organiseren enz. Alles wat je normaal ook doet maar nu in een paar dagen. Natuurlijk ook organiseren hoe je de lijnen door het jaar heen open houdt. En de ‘bonding’ versterkt.  Een andere, in zichzelf ‘no brainer’ is, het zorgen voor een goede ‘hygiëne’ tijdens virtual team meeting. Het gaat dan niet alleen om die traditionele zaken als op tijd beginnen, agenda, niet multi tasken tijdens de call (e-mailen) enzovoort. Leiders van virtuele teams kunnen het succes van onboarding sterk positief beïnvloeden door altijd het onderwerp team functioneren op de agenda te zetten. Hoeft niet lang te duren, is geen navelstaren, maar wel even aandacht voor wat iedereen nodig heeft om te kunnen presteren. Een vast agendapunt zorgt er ook voor dat het nieuwe teamlid niet ‘geproblematiseerd’ wordt. Zouden ze in reële teams ook vaker moeten doen. Daar knapt iedereen geweldig van op.